Kar Ve Buz Eritici Rezistanslar

Kar Eritici Buz Eritici Rezistanslar
Fabrika ve benzeri yerlerde çatılarada, makine üzerinde ve bir çok alanda kar ve buz eritme işleminde kullanılabilir.

Sıcak hava üfleyerek, borulu sistemde bir ısıtıcı