Termokupl Isı Kontrol Cihazları

termokulp1 termokulp2 termokulp3
termo

Termoelemanlar: Çeşitli sıcaklık aralıklarında en çok kullanılan termoeleman teli çeşitleriolan J tipi (Demir-Constantant), K tipi (Chromel-Alumel) çeşitleri mevcut olup

üzerinde bulunan farklı sıcaklık ölçüm noktalarında daldırılmak suretiyle kullanılabilir,

Termoeleman tellerinin kabloları farklı renklerde kodlanmıştır.

J tipi: Kırmızı ve Mavi

K tipi: Yeşil ve Kırmızı

Dijital Ni-Cr/ Ni-AL Termoeleman Ölçü Cihazı: Bu cihaz direkt olarak sıcaklığın °C olarak

okunmasını sağlayacak şekilde Ni-Ci/Ni-Al termoelemanlar için kalibre edilmiştir, iki farklı

termoeleman çiftinin bağlanabilmesi için panoda yerleri mevcuttur. Üstte bulunan bağlantı yeri (Direkt Giriş) cihaza içten dahili olarak bağlantılıdır ve altta bulunan bağlantı giriş indrekt olarak cihaza basit bir şekilde bağlanmıştır. Çeşitli bağlantı şekillerinin direkt girişe olan etkisini görebilmek için, termoeleman dîrekt giriş uçlarına bağlanmalıdır.

KULLANIM ALANLARI
Termoelemanlar: Çeşitli sıcaklık aralıklarında en çok kullanılan termoeleman teli çeşitleriolan J tipi (Demir-Constantant), K tipi (Chromel-Alumel) çeşitleri mevcut olup

üzerinde bulunan farklı sıcaklık ölçüm noktalarında daldırılmak suretiyle kullanılabilir,

Termoeleman tellerinin kabloları farklı renklerde kodlanmıştır.

J tipi: Kırmızı ve Mavi

K tipi: Yeşil ve Kırmızı

Dijital Ni-Cr/ Ni-AL Termoeleman Ölçü Cihazı: Bu cihaz direkt olarak sıcaklığın °C olarak

okunmasını sağlayacak şekilde Ni-Ci/Ni-Al termoelemanlar için kalibre edilmiştir, iki farklı

termoeleman çiftinin bağlanabilmesi için panoda yerleri mevcuttur. Üstte bulunan bağlantı yeri (Direkt Giriş) cihaza içten dahili olarak bağlantılıdır ve altta bulunan bağlantı giriş indrekt olarak cihaza basit bir şekilde bağlanmıştır. Çeşitli bağlantı şekillerinin direkt girişe olan etkisini görebilmek için, termoeleman dîrekt giriş uçlarına bağlanmalıdır.

 

Sıcaklık Ölçüm Cihazlarının Teorisi.

Termocouple: Termocouple iki farklı metal alaşımın uçlarının kaynaklanması

(birleştirilmesi) ile oluşturulan basit bir sıcaklık ölçü elemanıdır. Kaynak noktası sıcak

nokta, diğer açık iki uç ise soğuk nokta (referans nokta) olarak anılır Termocouple olayı

sıcak nokta ile soğuk nokta arasındaki sıcaklık farkından doğar. Bu sıcaklık farkıyla

orantılı,soğuk nokta uçlarında mV mertebesinde gerilim üretilir. Termocouple sıcak noktası ve soğuk noktası arasındaki sıcaklık dağılımı nasıl olursa olsun üretilen gerilim,sıcak ile soğuk nokta arasıdaki sıcaklık farkıyla orantılıdır. Dolayısıyla soğuk noktanın sıcaklığı önemlidir. Sıcak nokta aynı kalmak kaydı ile soğuk nokta sıcaklığı değiştiği taktirde farklı sıcaklıklar okunacaktır. Bu sebeple termocouple mV tablolarındaki değerlerde standardizasyon sağlamak için ölçülen sıcaklık karşılığı mV değerleri soğuk noktanın 0oC’de tutulması ile elde edilmiştir. Soğuk nokta yani referans ucun 0°C de tutulması ile üretilen gerilim ile sıcaklık arasında aşağıdaki ilişki geçerlidir

TEKNİK ÖZELLİKLER
Termocouple’lardan beklenen özellikler

  1. Mümkün olduğu kadar büyük emk değerine sahip olmalıdır.
  2. Kalibrasyonunun kolay olması ve kalibrasyon eğrisinin zamanla değişmemesi gerekir.
  3. Korozyona ve oksidasyona dayanıklı olması gerekir.
  4. Termoelektrik kuvvetinin sıcaklıkla mümkünse lineer değişmesi.

Termostatlar

1 : Dijital termostatlar : – 40º C ile 1200º C arası hassas olarak sıcaklık kontrolünde on – off yada oransal olarak sıcaklık kontrolünde kullanılmaktadır

2: Gazlı termostatlar ( kuyruklu ) Elektrikli küçük  eve aletleri ,  0ºC ile 300ºC arası sıcaklık kontrolü yapılması gereken yerde kullanım alanı bulmaktadır.

0 ºC 40 ºC
30 ºC  90 ºC
30 ºC 110ºC
60 ºC 200 ºC
50 ºC 300 ºC

 3 : Şofben ve Likit madde ısıtıcıları için termostatlar

Sunvic 50ºC –  110ºC ve 50ºC – 80ºC

Cotherm  0ºC 80ºC

Terhmowatt 0ºC 80ºC